Tag Archives: Khóa học

Khóa học bắt buộc dành cho thợ Nail chính thức ở bang Arizona

Khóa học bắt buộc dành cho thợ Nail chính thức ở bang Arizona

Theo quy định của Hội đồng thẩm mỹ bang, để có thể trở thành thợ Nail chính thức và làm việc ở tiểu bang Arizona, họ không những phải đăng ký giấy phép hành nghề mà còn phải tham gia khóa học bắt buộc. Trong bài viết này , chúng tôi hy vọng sẽ cung […]

850.588.1838