Cách Các Tiệm Nail Tránh Được Thanh Tra

Cách Các Tiệm Nail Tránh Được Thanh Tra - Cách Các Tiệm Nail Tránh Được Thanh Tra

Cách Các Tiệm Nail Tránh Được Thanh Tra 300x178 - Cách Các Tiệm Nail Tránh Được Thanh Tra

Trong bối cảnh hiện nay nhiều tiểu bang đang tăng cường thanh tra hoạt động của  các tiệm Nail Salon,viện thẩm mỹ đã dẫn đến việc không ít chủ tiệm và thợ rơi vào cảnh bị treo giấy phép kinh doanh và bằng hành nghề. Dưới đây là một số điều căn bản mà những người có tham gia trong lĩnh vực này cần nên tránh :

  1. Hội đồng Thẩm mỹ (State Board) có thể tạm treo giấy phép nếu cơ sở thẩm mỹ rơi vào một trong các trường hợp sau:

–  Không có ghi chép lại lịch chùi rửa các thiết bị,dụng cụ làm móng.

–  Có bệ làm móng tay, bể hoặc bồn không được vệ sinh sạch sẽ.

–  Những đồ vật dùng để khử trùng và dụng cụ, thiết bị làm móng tay, móng chân không được vệ sinh và khử trùng đúng quy định.

–  Đã từng vi phạm nhiều lần về quy định sức khỏe và an toàn liên quan đến dụng cụ, thiết bị làm móng.

  1.  Treo bằng ngay lúc tiệm bị thanh tra, bằng chứng vi phạm sẽ ngay lập tức được fax hoặc email đến cho nhân viên điều hành (Executive Officer).
  1. Nếu giấy phép bị treo thì chủ tiệm hay thợ sẽ nhận được các thông báo sau:

–  Thông báo về việc giấy phép bị tạm treo cùng với những điều kiện thử thách trong một năm.

–  Ngày hiệu lực của điều kiện thử thách.

–  Tiến trình kháng cáo.

Sẽ bị đóng tiền phạt khi bị treo giấy phép

  1. Khi giấy phép bị áp đặt điều kiện thử thách thì ngoài việc phải đóng các khoản tiền phạt hành chính, người bị treo giấy phép cần phải:

–  Hàng tháng phải nộp bản sao sổ ghi chép chùi rửa thiết bị làm móng cho Hội đồng Thẩm mỹ.

–  Tiệm hay trường thẩm mỹ có liên quan đến quyết định treo giấy phép sẽ phải bị kiểm tra ba tháng một lần và cũng có thể bị thanh tra thường xuyên hơn (Luật quy định chủ tiệm phải thanh toán phí thanh tra là 42 đôla Mỹ cho mỗi ghế làm việc tại tiệm hay trường thẩm mỹ đó).

–  Cần phải hoàn tất một khóa huấn luyện điều chỉnh 8 giờ được Hội đồng phê chuẩn. Khóa huấn luyện điều chỉnh là một khóa giảng dạy về sức khoẻ và an toàn chú trọng vào việc khử trùng và vệ sinh dụng cụ làm móng.

  1. Dù bị treo giấy phép nhưng tiệm hay trường thẩm mỹ vẫn được phép hưởng thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách thì tiệm hay trường thẩm mỹ vẫn có thể mở cửa và tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, đối với những trường hợp bị treo trong thời gian ngắn thì Hội đồng sẽ gửi thông báo thời gian bị treo giấy phép và yêu cầu tiệm hay thợ không được phép thực hiện dịch vụ cho khách hàng. Trong thời gian này, tiệm phải treo “Thông báo treo giấy phép” hay còn gọi “Bảng đỏ” ở trước tiệm để các khách hàng được biết về việc này. Còn cá nhân vi phạm thì sẽ treo “Bảng đỏ” tại phạm vi làm việc.

 “Thông báo treo giấy phép” sẽ có nội dung sau “By order of the Board of Barbering and Cosmetology the license below is under suspension for failure to comply with the rules adopted by the board for the regulation of establishments. Name of salon, license number.” (Theo chỉ thị của Hội đồng Thẩm mỹ, giấy phép của tiệm thẩm mỹ dưới đây đang bị đình chỉ vì không tuân thủ các luật lệ do Hội đồng đã quy định liên quan đến cách thức điều hành cơ sở. Tên của tiệm, số giấy phép.)

Quy định về thẩm mỹ của từng bang có nhiều chi tiết khác nhau, nhưng những điều nêu trên là các quy định chung về việc treo giấy phép hành nghề/giấy phép hoạt động kinh doanh mà chủ tiệm và cả thợ nên ghi nhớ. Tốt nhất là tất cả mọi thành viên trong tiệm nên liên tục cập nhật và tuân thủ đầy đủ các điều luật trong bộ luật của liên bang cũng như quy định của từng tiểu bang về thẩm mỹ, nhằm tránh đi mọi rắc rối phát sinh khiến giấy phép hoạt động kinh doanh bị đình chỉ.

Tham Khảo Thêm Những Bài Được Đọc Nhiều Nhất :

850.588.1838